Blog > Komentarze do wpisu
rozporządzenie o nadzorze MS cz.2

 

§ 6. Do zadań prezesa sądu apelacyjnego z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów okręgowych i rejonowych działających na obszarze apelacji, poza wymienionymi w § 6, o których mowa w art. 37b § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególności należy:

1) badanie prawidłowości i racjonalności podziałów czynności dokonywanych przez prezesów sądów okręgowych i rejonowych;

2) kontrola terminowości, zgodności z planem i prawidłowości przeprowadzania wizytacji i lustracji jednostek kontrolowanych;

3) kontrola pracy sędziów wizytatorów i inspektorów do spraw biurowości;

4) kontrola wykonania czynności z zakresu nadzoru wewnętrznego powierzonych sędziom wizytatorom, wiceprezesom, przewodniczącym wydziałów, innym wyznaczonym sędziom lub referendarzom sądowym;

5) organizowanie i udział w naradach powizytacyjnych i polustracyjnych sędziów i innych pracowników sądu;

6) dokonywanie oceny wykonania zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych.

§ 7. Do zadań prezesa sądu okręgowego z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, poza wymienionymi w § 6, o których mowa w art. 37b § 3 ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególności należy:

1) badanie prawidłowości i racjonalności podziałów czynności dokonywanych przez prezesów sądów rejonowych;

2) kontrola terminowości, zgodności z planem i prawidłowości przeprowadzania wizytacji i lustracji jednostek kontrolowanych;

3) kontrola pracy sędziów wizytatorów i inspektorów do spraw biurowości;

4) kontrola wykonania czynności z zakresu nadzoru wewnętrznego powierzonych sędziemu wizytatorowi, wiceprezesowi, przewodniczącym wydziałów, innym wyznaczonym sędziom lub referendarzom sądowym;

5) kontrola współpracy przewodniczących wydziałów, w których działają systemy informatyczne, z pracownikami informatyzacji w zakresie właściwego użytkowania systemów;

6) organizowanie i udział w naradach powizytacyjnych i polustracyjnych sędziów i innych pracowników sądu;

7) dokonywanie oceny wykonania zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych.

§ 8. Do zadań prezesa sądu rejonowego z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego sądu rejonowego, poza wymienionymi w § 6, należą także:

1) ustalanie kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego i kontrola wykonania czynności z zakresu powierzonego nadzoru wewnętrznego wiceprezesom, przewodniczącym wydziałów, innym wyznaczonym sędziom lub referendarzom sądowym;

2) organizowanie i udział w naradach powizytacyjnych i polustracyjnych sędziów
i innych pracowników sądu;

3) dokonywanie oceny wykonania zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych;

4) kontrola współpracy przewodniczących wydziałów, w których działają systemy informatyczne, z pracownikami informatyzacji w zakresie właściwego użytkowania systemów.

§ 9.1. Prezes sądu apelacyjnego i prezes sądu okręgowego ustalają corocznie plany zadań nadzorczych, oddzielnie dla każdej osoby, której zadania te zostały powierzone, a także dla sędziów wizytatorów w zakresie terminowych wizytacji oraz dla inspektora do spraw biurowości.

2. Prezes sądu okręgowego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku doręcza plany zadań nadzorczych wizytatorów i inspektorów do spraw biurowości prezesowi sądu apelacyjnego wraz ze sprawozdaniami z realizacji planów pracy za ubiegły rok. Prezes sądu apelacyjnego w terminie 14 dni może wnieść do tego planu uzupełnienia i uwagi, które są wiążące dla prezesa sądu okręgowego.

3. Prezes sądu rejonowego plan własnych zadań nadzorczych doręcza prezesowi sądu okręgowego w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku wraz ze sprawozdaniem z realizacji planów za ubiegły rok. Prezes sądu okręgowego w terminie 7 dni może wnieść do tego planu uzupełnienia i uwagi, które są wiążące dla prezesa sądu rejonowego.

4. Prezes sądu apelacyjnego sporządza plan zadań nadzorczych po zapoznaniu się z planami sporządzonymi przez prezesów podległych sądów okręgowych.

 

czwartek, 11 marca 2010, rafalpuchalski

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: